Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sebastian Wiesner 526c94b7d8 Update postgres 1 tydzień temu
group_vars Remove nvidia 2 tygodni temu
host_vars Remove bootmsg service 1 miesiąc temu
inventory Configure work system 2 miesięcy temu
roles Update postgres 1 tydzień temu
.ansible-lint Add uberspacce roles and playbook 2 miesięcy temu
.gitignore Add uberspacce roles and playbook 2 miesięcy temu
ansible.cfg Add uberspacce roles and playbook 2 miesięcy temu
kasterl.yml Move local repos foremost 1 miesiąc temu
uberspaces.yml Update postgres 1 tydzień temu
work.yml Merge duplicate code into single role 1 miesiąc temu